กอล์ฟ

กอล์ฟ warnadunia.net เกิดขึ้นมายาวนานมากซึ่งนิยมมายาวนานและมานิยมเล่นกันทั่วประเทษศ จะหาหลักฐานว่ากอล์ฟเกิดขึ้นครั้งแรกที่ใด ใครเป็นผู้ริเริ่มการเล่น ยังหาหลักฐานที่แน่ชัดไม่ได้ จะมีหลักฐานเป็นรูปวาดหรืองานศิลปะที่มีการเล่นกีฬาคล้ายกอล์ฟอยู่มากมายหลายประเทศ