ยิงธนู

ยิงธนู warnadunia.net ค้นพบจากนักประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัย 400 ปีที่แล้ว โดยเป็นอาวุธที่มนุษย์คิดและผลิตขึ้นมาสำหรับการล่าสัตว์เป็นอาหารและการป้องกันตัวจากทั้งคนและสัตว์ร้ายต่าง ๆ พร้อมการใช้ในด้านฝึกฝนความแม่นยำ การสู้รบ และกลายมาสู่การเป็นกีฬาแบบในปัจจุบัน